Sednica SO Sokobanja

 

 

XXV Sednica So Sokobanja održaće se u petak 25.novemra u sali SO u 9 časova. Na razmatranju su 15 tačaka dnevnog reda, kao na primer:
-Razmatranje i usvajanje I Rebalansa Odluke o budžetu  opštine Sokobanja za 2011 godinu.
-Razmatranje i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o odobrenju postavljanja opreme u objektu prekidna komora za proizvodnju električne energije Upravnog odbora JKP "Napredak".
-Razmatranje i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na program rada Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja za 2011-2012.
-Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda kao i Razmatranje i donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju Komisije za planove i utvrdjivanju kompletnog sastava.

izvor: RTV Soko

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži