Spisak svih benzinskih stanica u Sokobanji sa adresama i brojem telefona

Naziv Adresa Broj Telefona
"Soko-petrol" Resnički put bb 062/255 060
"Soko-komerc" Alekse Markišića bb 018/833-710
"Jugopetrol" Alekse Markišića bb 018/830-910