Spisak svih hotela u Sokobanji. Telefone Vam je obezbedila Agencija MOBI Sokobanja. tel.018/ 880 220

Naziv Hotela
Adresa
Broj Telefona
P.L."Banjica" Vojislava Ilića 10 018/830 224
Hotel "Sunce" S. Markovića 53 018/830 047
Hotel "Moravica" M. Živanovića 36 018/830 602
Hotel "Zdravljak" M. Živanovića 34 018/830 722
HHotel "Turist" Dr. Jovanovića 66 018/830 510